5. Sjednica OV

- IZMIJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

- Odluka o otpisu duga po komunalnoj naknadi nad kojim je nastupila zastara

- Odluka o otvaranju igraonice za djecu predškolske dobi na području Općine Kloštar Podravski

- Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjeni Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski iz Proračuna Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka o izmjenama Odluke o raspoređivanju redovitih godišnjih sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kloštar Podravski za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine

- Plan o izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Program o dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2013. godini

- Rješenje o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Kloštar Podravski i imenovanju predsjednika i članova

- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja Općine Kloštar Podravski

- Rješenje - Odbor za gospodarski razvoj

- Rješenje o dopuni Rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zaključak - kriminalitet

- Zaključak - Silosi VTC

- Izvod iz Zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.