21. sjednica OV

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje do 2015. godine, za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

- Odluka - naknada kanal

- Prijedlog nadzorni odbor

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Kloštar Podravski za razdoblje do 2015. godine, za 2015. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz komunalne naknade na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski, održane 16. ožujka 2016. godine

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.