16. sjednica OV

- Odluka o imenovanju člana Uprave - direktora trgovačkog društva Draft d.o.o. i Odluka o osnivanju Trgovačkog društva DRAFT d.o.o.

Odluka o prikupljanju ponuda za kupnju komunalnog vozila

- Odluka o kupnji nekretnina za općinske potrebe

Odluka o raspisivanju natječaja za prikupljanje ponuda radi utvrđivanja sposobnosti najpovoljnijeg ponuditelja za davanje u vlasništvo parcela u Poduzetničkoj zoni „ISTOK“ u Kloštru Podravskom

Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora na području Općine Kloštar Podravski

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kloštar Podravski

Odluka o sufinanciranju boravka djece sa područja Općine Kloštar Podravski u dječjem vrtiću „Maslačak“ Đurđevac

Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Kloštar Podravski

Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Kloštar Podravski za 2015. godinu

Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Kloštar Podravski

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Izvod iz zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.