O nama

Sjedište općine

Općina Kloštar Podravski ima sjedište u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 2, 48362 Kloštar Podravski.

 

Položaj općine

Općina Kloštar Podravski nalazi se u sastavu Koprivničko-križevačke županije i čini je 4 naselja: općinsko središte Kloštar Podravski, te naselja Kozarevac, Budančevica i Prugovac. Općina Kloštar Podravski smještena je u jugoistočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije i graniči sa tri jedinice lokalne samouprave Koprivničko-križevačke županije: Gradom Đurđevcom te Općinama Kalinovac i Podravske Sesvete, dok je dio općinske granice ujedno i županijska granica sa Virovitičko-podravskom (Općina Pitomaca) i Bjelovarsko-bilogorskom (Općina Velika Pisanica) županijom. U prostoru Općine Kloštar Podravski mogu se izdvojiti dvije osnovne cjeline; naplavna ravan rijeke Drave i sjeveroistočne padine Bilogore. Osnovni elementi reljefa i hidrogeografske osobine bitno su utjecale na prostornu organizaciju života. Stepeničast karakter reljefa i njegova izduženost pravcem sjeverozapad-jugoistok, koju prati i rijeka Drava, odredili su zonski raspored naselja koja su se razvila ili na dodiru dviju različitih reljefnih cjelina (Kozarevac, Prugovac) ili unutar prostora ocjeditih terasa naplavne ravni (Budančevica i Kloštar Podravski).

 

Prometno-geografski položaj

Prometno-geografski položaj Općine se može ocijeniti povoljnim jer njenim sjevernim dijelom prolazi longitudinalni pravac koji povezuje središnji i istočni dio Republike Hrvatske, a čine ga Podravska magistrala i željeznička pruga Osijek-Koprivnica) sjevernim dijelom Općine. Postojeća trasa ceste prolazi kroz naselja Budančevicu i Kloštar Podravski. Ovaj prometni pravac povezuje sjevero-istočnu Hrvatsku sa sjeverozapadnom Hrvatskom. Izgradnjom brze ceste Bjelovar-Virovitica promet prema Zagrebu će zaobići područje Općine. Kloštar Podravski ima položaj željezničkog čvorišta koji nije adekvatno iskorišten zbog zanemarivanja postojeće trase željezničke pruge Kloštar Podravski-Bjelovar.

 

Statistički podaci

Površina općine iznosi 51,47km2, što iznosi 2,9% površine županije. S površinom od 51,47km2 deseta je po veličini općina, a sa 3603 stanovnika šesta je po veličini općina u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Prostor Općine Kloštar Podravski ima prosječnu gustoću naseljenosti od 70 st/km2 . Najgušće naseljen prostor je plejstocenska terasa kroz koju prolazi prometna infrastuktura i smješteno je središnje naselje Kloštar Podravski i naselje Budančevica. Ova dva naselja ujedno čine kontinuiranu urbanu cjelinu. Najslabije naseljeno područje su obronci Bilogore, gdje prevladavaju površine pod šumskom vegetacijom.

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.