14. Sjednica OV

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Kloštar Podravski

- Odluka o odricanju pola dnevnica

Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoz pokojnika na području Općine Kloštar Podravski

- Odluka ART EUNIVERSAL

Odluku o ostvarivanju prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2015. godini

Odluku o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kloštar Podravski

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju cijena usluga na grobljima na području Općine Kloštar Podravski

Odluku o izradi Programa ukupnog razvoja Općine Kloštar Podravski od 2015. do 2020. godine

 - Program javnih potreba u predškolskom odgoju na području Općine Kloštar Podravski u 2015. godini

 - Zaključak prihvaćanju prijedloga Programa proslave Dana Općine Kloštar Podravski

Zaključak o usvajanju Izvješća o obavljenoj reviziji „Osnivanje i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Koprivničko-križevačke županije“

Zaključak o davanju suglasnosti za podnošenje zahtjeva Županijskoj upravi za ceste za kategoriziranje lokalne ceste kao nerazvrstane

Zaključak o usvajanju Karte ugroženosti šuma od požara Općine Kloštar Podravski koja je sastavni dio Plana zaštite i spašavanja Općine Kloštar Podravski

Općinski načelnik

Pitajte načelnika

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel

lokalni2017

Javna nabava

Javni pozivi

otpad2

poreznekretnine2

korisne infor

glasnik

kalendar2

Gotogalerija

Videogalerija

Korisni linkovi

© 2016 Općina Kloštar Podravski. Sva prava pridržana. Design by Georg.